Пътят от университета до успешната кариера

25.02.2018

Благодарение на единния пазар на Европейския съюз пред гражданите постоянно се отварят възможности за културен обмен с други общества, а това се отразява върху тенденциите в образованието.
Заради засилената конкуренция европейските студенти са изправени пред труден избор в коя сфера точно да се развиват. Когато взимат това решение, те трябва да балансират между личните си интереси и нуждите на пазара. За пътя от университета до успешната кариера говорихме с Анна-Мария Виламовска, която беше модератор на форума „Университет и бизнес“ в НДК.