Качеството и двойният стандарт при храните

06.05.2018

Качеството и двойният стандарт при храните бяха водещи теми по време на българското европредседателство тази седмица. За това ще си говорим и с доц. Десислава Димитрова от организацията Slow Food България. Тя е доцент по ботаника в Института по биоразнообразие и екосистеми в БАН.

Освен да се храним с качествена храна, е важно да учим децата какво е здравословно за тях. Лесно ли се възпитава този навик обаче? Редакторът ни Цанка Николова потърси отговорите.