Европейската космическа политика

04.02.2018

Европейския съюз постоянно инвестира в революционни идеи. Голяма част от тях са свързани с проучването на Космоса, който човекът се опитва да разгадае от древни времена. Космическите технологии ни помагат в борбата с климатичните промени и носят редица ползи на обществото.