Алтиеро Спинели, който се бори за създаването на обединени европейски щати

25.02.2018

За развитието на европейските икономики данъците имат различна важност. В Евросъюза страната с най-високи данъци е Франция. Там приходите от облагане възлизат на 48% от БВП. Почти същото е съотношението в Дания и Белгия. В България този процент е сред най-ниските – 29. Въпреки че държавите имат свои правила за това как да таксуват гражданите си, те членуват в съюза, защото вярват , че заедно са по-силни икономически. Тази седмица София беше домакин на конференция на европейските федералисти, чиято цел е държавите да станат още по-тясно свързани. Така наречената група „Спинели“ носи името на италиански политик, който в продължения на десетилетия се бори за създаването на обединени европейски щати. За него разказва Ива Стойкова.