snimka

Как да разберете преди началото на „Обещанието” кои ще са участниците в него?

23.02.2018

Как да разберете преди началото на „Обещанието” кои ще са участниците в него?

Като се опитате да решите математико-логическа задача:

17-те наши евродепутати са със средна възраст 47 години и половина

Средната възраст на 5-мата участника е с 10 години по-ниска 

Съотношението между мъже и жени е спазено 

Участниците са здраво стъпили на земята с едно въздушно изключение. 

За да решите тази задача, трябва първо да си припомните кои са българските евродепутати, което не е трудно в ерата на глобалната мрежа.

За първите трима, които успеят да решат задачата, са предвидени награди.