Тодор Пешин

За мен:

Привет, Като най обикновен работещ Българин бих искал да се включа в играта за да спомогна с идеите си за подобряване на бита на сънародниците си и своя. Надявам се идеята ми колкото и да е малка да спомогне за по добър и качествен живот на голяма част от българите.

Моята програма