Цветомила Берова

За мен:

Добър ден Уважаеми екип на програмата "Ако бях Евродепутат", казвам се Елена Берова и съм гражданин на Р България. Мотивацията ми за участие в програмата е с помощта на БНТ и Евродепутатите ни представляващи Р България успешно да предложим за удобрение в ЕС „Минимален праг на доходите за целия ЕС”, включващ както работните заплати на гражданите на ЕС, така и пенсиите на същите.

Моята програма