„Пътуващото студио на БНТ2“ завърши обиколката си в Пиринския край

22.04.2018

Студенти от Югозападния университет разговаряха с български евродепутати за перспективите пред младите хора и възможностите за обучение и професионална реализация в ЕС.

Най-голям интерес студентите проявиха към Програмата „Еразъм плюс“, защото точно тя осигурява много възможности за младите хора.

Момчил Неков – евродепутат: Това е най-успешната програма в ЕС. Това, което ние трябва да направим, е да увеличим финансирането за тази програма.

Младите хора поставиха и проблеми, с които се сблъскват. Георги е бил по Програмата в Залцбург.

Георги Милчев – студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“: Ние изучаваме различни предмети и след като се върнем тук, трябва да положим тези изпити, които сме пропуснали да положим тук.

Студентите се интересуваха също дали ще бъдат увеличени стипендиите, които ползват сега по програмата, тъй като отпусканите средства не достигат за престоя им в чужбина.

Андрей Новаков – евродепутат: Ще направя всичко това да се случи през следващия програмен период – стипендиите за студентите да са по-високи. Така че, това да е една пречка по-малко за тях да пътуват.

Албански студенти от български произход попитаха ще бъде ли приета Албания в Европейския съюз.

Ангел Джамбаски – евродепутат: Много важно и е много добре, че Албания и Македония ще чуят поканата си за започване на преговори в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Евродепутатите обещаха, че ще се опитат да помогнат и за решаването на проблема с признаването на изпитите, държани в чужбина.

От утре проектът „Парламентът на Европа 2025“ продължава с обиколка в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково и Смолян.