snimka

„Пътуващото студио на БНТ2“ спря в село Хрищени

25.04.2018

В старозагорското село Хрищени „Пътуващото студио на БНТ2“ бе посрещнато от кмета Радка Желева. Екипът представи политиките на ЕП, свързани със свободното придвижване на хора и капитали, насърчаване на модернизацията в земеделието и единния пазар. „Пътуващото студио на БНТ2“ се срещна с местни представители на бизнеса и селското стопанство.