snimka

„Пътуващото студио на БНТ2“ достигна до село Рибново

18.04.2018

„Пътуващото студио на БНТ2“ предизвика интереса на жители от различни поколения в Рибново. Екипът на проекта гостува в селото на 17 април.

Земеделските производители от Рибново споделиха, че тютюнопроизводството замира и търсят работа в Европа.

 

 

 

 

Едновременно с това бивши кметове на селото, които в момента отглеждат тютюн, проявиха интерес към видеорепортажите, свързани с опазването на горския фонд.

 

 

 

 

Ученици от местното училище се заинтересуваха от видеоматериалите, свързани с възможностите за обучение в чужбина.

 

 

 

 

Младежите от Рибново участват по различни европейски програми и виждат бъдещето си в Обединена Европа.