Ако бях депутат
"Ако бях депутат": Победителите!
Туристическа винетка за цяла Европа, мобилно приложение в помощ на борбата с глобалното затопляне и как да ползваме по-дълго „умните“ електронни устройства - това са идеите - победители в „Ако бях евродепутат“ Уважаеми посетители на сайта, Участието в онлайн модула „Ако бях евродепутат“ приключи. Комисията, включваща представители от Информационното бюро на Европейския парламент в София и Българска национална телевизия, разгледа идеите и програмите на кандидатите и открои следните три предложения: • Биляна Параловска - „Единна европейска временна туристическа винетка за лични и туристически пътувания – EUROAD“. Идеята е да бъде въведена обща винетка, която гражданите на ЕС да могат да купуват в страната си и да я ползват из всички останали държави от Евросъюза, където пътуват. • Стоян Алексиев - „Концепция за засилване ефекта на мерките против глобалното затопляне и замърсяване на земята чрез силата на обикновените хора“. Авторът на проекта „Да покажем на големите“ предлага да бъде разгърната широка кампания по въвличане на подрастващите и обществено активните хора да дадат своя принос за опазване на околната среда. Общуването ще става чрез новите технологии и по-конкретно – през мобилно приложение, създадено специално за тази цел. • Явор Вутов - „Удължаване на живота на електронни устройства“. Изхождайки от това, че днес „животът“ на електронните устройства до голяма степен зависи от софтуера, който те използват, авторът на тази концепция предлага конкретни регулативи и мерки за по-дълго използване и поддържане на този тип софтуер. По този начин електронните устройства ще може да бъдат използвани по-дълго време и ще има икономически ефект в няколко различни посоки. Представените програми бяха оценени по следните критерии: • В каква степен предложената дейност кореспондира с ролята и работата на Европейския парламент като институция. • Оригиналност на предложението. В каква степен конкретната общност, за която се отнася предложението, може да бъде привлечена. • Значимост за конкретната общност в зависимост от нивото (национално, регионално). Какъв би бил потенциалният ефект за конкретната общност, ако предложената програма/идея/действие бъде реализирано. • Възможност за реализация. Доколко е реалистично да бъде реализирано конкретното предложение в рамките на един депутатски мандат (4 години). • Потенциално необходими ресурси за реализация на предложението. Трите идеи ще бъдат представени на депутати от Европейския парламент с предложение да бъдат направени законодателни постъпки и да бъдат реализирани. Екипът на проекта ЕP202five ще се свърже с авторите на предпочетените идеи до края на месец юли. Отделно внимание заслужава и идеята на Любомир Ангелов за подобрения в купетата на автомобилите, чрез които по-лесно да се помага на хората при катастрофа. Комисията обаче прецени, че е необходимо допълнително експертно мнение доколко предложените подобрения, някои от които представляват и конструктивни изменения, е възможно да бъдат реализирани. След като получи експертно мнение по предложението на г-н Ангелов, екипът на проекта ще се свърже и с него.