Ако бях депутат
Ако бях депутат
Уважаеми посетители на сайта, участието в проекта приключи. От 11 юни, до 18 юни 2018 година комисия, включваща представители от Информационното бюро на Европейския парламент в София и Българска национална телевизия оценява Вашите предложения. Представените програми се оценяват по следните критерии: 1. В каква степен предложената дейност респондира с ролята и работата на Европейския парламент като институция. 2. Оригиналност на предложението. В каква степен конкретната общност, за която се отнася предложението, може да бъде привлечена. 3. Значимост за конкретната общност в зависимост от нивото (национално, регионално). Какъв би бил потенциалният ефект за конкретната общност, ако предложената програма/идея/действие бъде реализирано. 4. Възможност за реализация. Доколко е реалистично да бъде реализирано конкретното предложение в рамките на един депутатски мандат (4 години). 5. Потенциално необходими ресурси за реализация на предложението. Всеки член на оценяващата комисия предлага три програми, които по негова преценка следва да бъдат предложени за реализиране на членове на Европейския парламент. В случай, че общият брой на селектираните програми са повече от три, те се обединяват в единен списък. След това всеки член на оценяващата комисия избира по три програми от единния списък, като оценява предложенията си по точкова система. - За първо избрано предложение – 3 точки - За второ избрано предложение – 2 точки - За трето избрано предложение – 1 точка. Трите програми, събрали най-много точки, се предлагат за реализация. Ако има няколко програми, събрали еднакъв брой точки и по тази причина се получават повече от три предложения, се провежда заключителна дискусия на комисията. На тази дискусия се решава кои са победителите. Трите най-високо оценени участия ще бъдат публикувани тук на 27 юни. В последствие проектите ще бъдат предложени на депутати от Европейския парламент за реализиране. Информация за това отново ще намерите тук, на нашата страница.